Inter-School Scrabble Championship 2023

日期: 2023-05-13 (星期六)
活動類別: 校外活動

主辦團體:
         Hong Kong Scrabble Players Association
參賽同學:
         5A陳邇朗、5A雷彥淳、5B馮婧孜、5B李啟添、李韙言

保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學電話:24112208傳真:24112207地址:新界屯門掃管笏(管青路11號)
© 2023 版權所有訪客人次:2167295
Powered By Friendly Portal System 9.94